Az emigrációba kényszerítve is töretlen magyarságmentő munkát végző, gyönyörű színésznő, Szeleczky Zita életét és művészetét dolgozza fel vallomások és dokumentumok segítségével a Délvidék Ház új kiadványa.

Jávor Zoltán szerző, a kommunisták által külföldi emigrációba kényszerített, kiváló magyar színésznő szellemi hagyatékának gondozója. A könyv létrejöttének oka elsősorban érzelmi: a szerző a rendszerváltozás után, az élete alkonyán szülőföldjére hazatérő művésznő keresztfia, s e minőségében a Szeleczky Zitáról szóló életrajzi kötet írója.

A könyvben a színésznő életének első szakaszából, másrészt az emigrációban töltött – itthon teljesen ismeretlen – anyagaiból bőséges a válogatás. A kötetet több mint kétszáz fénykép teszi szinte teljessé, a kötethez mellékelt Cd-lemezen pedig a művésznő felvételei hallhatók.

A szerző célja Szeleczky Zita szellemi és művészi hagyatékának megismertetése, minél szélesebb körben. Hiteles képet ad Szeleczky Zitáról eredeti dokumentumok és az ő saját visszaemlékezései alapján. Az eddig csak részleteiben vagy egyáltalán nem ismert adatokat feltárva az olvasók megismerhetik a művész életének rejtett oldalait, személyes közlései, emlékei közkinccsé tételével. Bár Szeleczky nem vezetett naplót, de emlékeit hangkazettákra rögzítette, ezek és egyéb dokumentumok felhasználásával készült a könyv.

Szeleczky hitének, magyarságának és művészetének kiteljesedését ismerheti meg az olvasó, s közben betekintést nyerhet az elmúlt század derekának hazai művészetébe – és az emigrációban élő magyarok gondolkodásába és életébe.

[youtube height="480" width="640"]http://www.youtube.com/watch?v=MbDrO8B7YfE[/youtube]

Emléket állít azoknak a honfitársainknak is, akik az emigrációban töretlenül megőrizték magyar voltukat, idegen körülmények között ápolták a magyar hagyományokat, őrizték gyönyörű nyelvünket, szokásainkat azzal a közösséget összefogó erővel, hogy ezt a következő generációknak is átadhassák.

Szeleczky Zitát, ki töretlen hittel szolgálta nemzetét idehaza és külföldön, a világot jelentő deszkákon, és azon kívül, nemcsak saját korának legkiválóbb művészei, hanem ma már a szakértők is a század egyik legkiemelkedőbb művészének tartják, akinek páratlan életműve megérdemli, hogy az utókor végre saját nagyságában ismerje meg.

A reprodukciókkal gazdagon illusztrált, színes fotómelléklettel és a színésznő munkásságát bemutató felvételeket tartalmazó Cd-lemezzel ellátott kötet ára 3 900 Ft, megvásárolható személyesen a kiadónál, vagy megrendelhető a kiadó email címén.

„Én úgy érzem, hogy az Isten mindnyájunkat - akik itt vagyunk, és szabadon élünk – valami céllal rendelt ide. Mindenki, a tudása és tehetsége szerint kell, hogy szolgálja a magyar ügyet. Én tengereken, világrészeken át magammal hoztam a mi magyar költőink lelkét...a nevetést a sírást, az önmarcangolást és megbékélést, a jaj-szót, a bekövetkezett sötét jövőnek előre vetett árnyékát, mely mögül a napfény - a reménység igyekszik előretörni... Majd jövök mint bujdosó igric, szeretném bejárni az egész világot, hogy egy-egy estére hazavigyem magyar testvéreimet egy országba, mely valaha boldog valóság volt mindannyiunk számára - ma pedig fájó... elérhetetlen álom...” Így vall az 1945-ben külföldre kényszerített, s az emigráns magyar színjátszás terén páratlan missziót folytató gyönyörű színésznő, Szeleczky Zita.

Kiadó elérhetőségei:

Délvidék Ház Közhasznú Nonprofit Kft.

6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Telefon: +36(62)592-800, Telefax: +36(62)592-808

Email: info@delvidekhaz.hu

A könyv bemutatójáról