Határon átnyúló kulturális útvonal létrehozása a Tisza mentén 2012. januárjától 2013. tavaszáig tartó, mintegy 200 000 E összfinanszírozású projekt során három partner, a MNL Csongrád Megyei Levéltára, mint vezető Partner, a Délvidék Ház Nonprofit Kft. és a zentai Történeti Levéltár célja az volt, hogy a Tisza folyó vonala mentén húzódó településeket összekötve, határon átnyúló kulturális útvonalat alakítson ki, kiemelve a települések kultúrtörténeti jellegzetességeit. A projekt vállalt feladata volt a Tisza vonala mentén kialakítandó kulturális útvonal létrehozása, mely útvonal a helyi társadalmat, és a turizmust egyaránt szolgálja és javítja az együttműködést a népcsoportok, vallási etnikai közösségek között. A projekt során feltártuk és összegyűjtöttük azokat a kultúrtörténeti értékeket, melyek összekötik a projekt akcióterületét, hogy ezeket az értékeket megismertesse a társadalom szélesebb rétegeivel, valamint kiemelje és kihasználja ezen értékek turisztikai vetületét. A települések láncát a Tisza vonala mentén húzódó kultúrtörténeti szempontból kiemelkedő és lehetőség szerint vegyes etnikai összetételű települések adják. (Csongrád, Szeged, Ópusztaszer, Hódmezővásárhely, Deszk, Röszke, Horgos, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Mohol,Óbecse) A fentiek feltárását, kutatását, szakmai háttéranyagát a levéltárak (de elsősorban a MNL Csongrád Megyei Levéltár) biztosították, és munkájukat összefoglalva készült el egy ún. érték-vonzerő leltár. Az értékleltár alapján elkészült egy kulturális útvonalat leíró turisztikai szakmai tanulmány és marketingterv, azaz egy útikönyv, továbbá ez szolgált alapanyagul a létrejött vándorkiállításhoz is. Minden kiadvány két nyelven jelent meg, a turisztikai kiadványok négynyelvűek. (magyar, szerb, angol, német) Létrejött továbbá egy infografikai honlap, amely egy turisztikai célú weblap, és amely összefoglalja a projektben összegyűjtött történelmi látnivalókat, történelmi helyeket. A projektben két, kultúrtörténeti és turisztikai témájú konferencia is megrendezésre került: egy magyarországi és egy szerbiai helyszínen, melyek előadásanyaga külön konferenciakötetben jelent meg. A projekt során a zentai partner középiskolás tábort szervezett, ezen útvonal mentén. A táborban mindkét nemzet középiskolásai vettek részt, mindkét nemzetiségből. A tábor során a gyerekek megismerték földrajzi környezetüket, illetve egymás kultúráját és hagyományát.