6726 Szeged, Közép fasor 1-3. E-mail: titkarsag@delvidekhaz.hu
+36 62 592 800

Magyarország kincsestára – sorozat - Trianon Múzeum

kiskonyvA Magyarország kincsestára sorozat legújabb darabja a Trianon Múzeumot mutatja be. A 104 oldalas mini albumban Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke által írt bevezető gondolatok után színes és remekbe szabott képanyag illusztrálja a Múzeum történetét, épületét és kiállításait.

 „A Trianon Múzeum a magukat magyarnak megőrzők egyik legfontosabb történelmi emlék-helye. Fontos azért, mert a múzeum a nemzet több mint ezer éves történelmének talán legtragikusabb pillanatairól, egyik legnagyobb horderejű közjogi, politikai és társadalmi változásáról tudósít. Különleges azért, mert a múzeum magyarok millióinak életét és reményeit a mai napig alapvetően meghatározó eseményeket, a jelenben és a jövőben létfontosságú összefüggéseket igyekszik feltárni és elemezni. Fontos, mert a múzeum az elszakított területeken, Erdélyben, a Partiumban, a Felvidéken, Kárpátalján, a Bánságban, Bácskában, Szlavóniában és az Őrvidéken élő, sokat próbált, szülőföldjükön kitartó honfitársaink számára egyedülálló zarándok-hely. Fontos azért, mert megmutatja, hogy reménytelennek tűnő helyzetekben a magyar nemzet milyen erőt, elszántságot és hitet képes mozgó-sítani magában. A Trianon Múzeum léte azt üzeni, hogy a nemzeti össze-tartozás, a Magyar Nemzet Összetartozása minden egyéb körülményt, nehézséget és akadályt felülíró realitás. Az ország, amelyben hiszünk, ugyanott van, ahol ezer éve. Mesében, szívben, áldozatban és hitben. „ (Dr. Szabó Pál Csaba, Trianon Múzeum, kuratóriumi elnök)

 

Eladási ár: 2.500,- Ft

 

Top of Page