A 10 könyv Trianon 100. évében az 1000 éves Magyarországról sorozat célja, hogy felelevenítse azokat a jeles műveket, amelyek a trianoni katasztrófára az eseményekkel egy időben reflektálnak, vagy tematikájuknál fogva hűen jelenítik meg a szent istváni állam jellegét. A sorozat köteteinek különös jelentőséget ad az a tény, hogy azok ezidáig nem kerültek újra kiadásra, amely így új, egységes köntösben adja az Olvasó kezébe a kordokumentumnak tekinthető alkotásokat.
„Íme, jó magyarom, így ítélték halálra Szent István ezeréves birodalmát! Minden nagyobb feltűnés és megrázkódás nélkül, simán, mondhatnók: mellékesen, a tea és a mandulatorta között. Te ma elviselhetetlen terhek alatt görnyedsz, az életed merő lemondás és szenvedés, az éjszakáidba belesír idegenrabságba jutott millió testvéred kínszenvedése, a szívedet megdermeszti a tudat, hogy elveszted hazádat – és mindez nem a haragos egek büntetése, hanem azért van, mert Mr. Balfour álmos volt, Pichon úr unta a statisztikát, anstorzképeket rajzolt és nem ért rá odafigyelni, a jóhumorú Lloyd George nem tudott térképet olvasni, az amerikai elnök pedig üresfejű pozőr volt. Benesék olyan etnográfiai dajkameséket tudtak elhitetni ezzel a társasággal, amilyeneket akartak.” Herczeg Ferenc, a Horthy-korszak írófejedelme megkapó stílusban, rövid, epizódszerű formákban vetette papírra gondolatait Trianonról. A Napkelte előtt! (1937) itt-ott keserűséggel vegyült humorával a csonka országban és az azon kívül rekedt magyarság lelkiállapotáról is hű képet ad.

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt a barátaival!