A múzeumot fenntartó alapítvány fő feladata a múzeum berendezése és működtetése, valamint a kiállításokkal, szakmai tevékenységgel kapcsolatos tudományos tevékenységek koordinálása. A Trianonnal összefüggő dokumentumok és tárgyak kárpát-medencei gyűjtésének megszervezése, a szakszerű múzeumi nyilvántartás és fejlesztés feltételeinek megteremtése az egyik kiemelt feladatköre az intézménynek. A Trianon-kérdéskörrel kapcsolatos tudományos és ismeretterjesztő rendezvények szervezése ugyancsak a múzeum céljai közé tartozik, éppúgy, mint a múzeummal kapcsolatos iskolai programok támogatása. Ezzel is hitelesítve azt a javaslattételt, mely szerint a Trianon Múzeum pedagógiai feladatvállalása révén a Nemzeti Alaptantervbe illeszthető.

A múzeum felvállalt célja, hogy segítse és patronálja azon kezdeményezéseket, melyek a magyar nemzet fizikai és lelki széttagoltságát igyekeznek orvosolni. Ennek része a Trianon-problematikát bemutató kommunikációs programok kifejlesztésében való közreműködés, a Trianon-kérdéskörrel kapcsolatos kiadványok és idegenforgalmi-kulturális termékek megjelentetése éppúgy, mint tudományos, szakmai konferenciák megszervezése.

A múzeum egész évben látogatható, a belépés az anyaországtól elcsatolt területeken élők számára ingyenes.
A Trianon Múzeum elérhetőségei:
Cím: 8100, Várpalota, gróf Apponyi Albert liget 1.
Postacím: 8100, Várpalota, Pf. 107.
Web: www.trianonmuzeum.hu
Email: trianonmuzeum@trianonmuzeum.hu
Facebook: https://www.facebook.com/trianonmuzeum

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt a barátaival!